Kategóriák
Foglalkoztatóknak

Aktuális információk foglalkoztatóknak

Mit kell tennie, ha munkavállalót keres, álláshirdetést szeretne feladni?

Keresse fel a Megyei Kormányhivatalt, a székhelye szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályát, vagy a megyei, a megyei jogú városi, illetve a helyi paktum paktumirodájának munkatársait!

„A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról” szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 16. és 17. §-sai értelmében a munkaadóknak a munkaerőigényt a székhely (telephely) szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztálya részére kell megküldeniük, azzal, hogy a támogatáshoz kapcsolódó munkaerőigényt annál az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalnál (korábban kirendeltség) kell bejelenteni, amelynek területén a munkaerő foglalkoztatása történik.

Ettől eltérően a munkaerőigényt:

 • ha a munka természetéből adódóan a munkavégzés több járási hivatal területére terjedhet ki, a munkavégzés megkezdése szerinti járási hivatalnál,
 • ha a munkaerő foglalkoztatása a foglalkoztató több – különböző járási hivatal területén lévő – telephelyén történik, a foglalkoztató székhelye szerinti járási hivatalnál kell

Amennyiben a munkaerőigény bejelentéshez harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására irányuló kérelem kapcsolódik, úgy a munkaerőigény a munkavállalási engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az előbbiekben felsorolt helyszínek bármelyikén benyújtható.

További lehetőségként a munkaadók a munkaerőigényeiket online felületen is bejelenthetik a Virtuális Munkaerőpiac Portálon (VMP) keresztül, a http://vmp.munka.hu oldalon.

Az ehhez szükséges IR azonosítót az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya tudja a rendelkezésére bocsátani.

Milyen támogatást, segítséget kaphat munkáltatóként?

Bértámogatások álláskeresők alkalmazása esetén:

 1. Bértámogatás

A munkaadó meghatározott hátrányos, illetve súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső, megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében, teljes, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatásához munkabér és szociális hozzájárulási adó támogatásban részesülhet.

 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás adható hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb 8+4 hónap, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók esetében legfeljebb 12+12 hónap időtartamban, munkaviszony keretében, teljes vagy a legalább 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz. Másrészt, ha a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás/szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezni a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapos átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva.

 A projektben egyféle konstrukcióban nyújtható foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás:

legfeljebb 8+4 (12+12) havi 70%

 • A munkaerőpiaci programban a célcsoport foglalkoztatásának – priorizáltan: vállalkozásnál történő – támogatásához az alábbi bértámogatás tervezhető és állapítható meg (természetesen olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes legfeljebb 8+4=12 (12+12=24) hónapra állapít meg kötelezettségeket),
 • A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 (12+12=24) hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni )
 • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a, amely havonta legfeljebb a mindenkor hatályos pályázati felhívás, költségkorlátok és minta költségvetésben meghatározottak szerinti összege és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig
 • A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (természetesen a projekt keretében nyújtható bértámogatás a munkáltató által megfizetett összeg 70%-a lehet,    azaz    nem    számítandó    bele,    például    Rehabilitációs    kártya,   illetve a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény).

A továbbfoglalkoztatási kötelezettség végső dátuma nem nyúlhat túl a munkaerőpiaci program szakmai megvalósításának záró dátumán.

 1. Bérköltség-támogatás 

1) Munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás

A munkaadó részére a munkaviszonyban, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-ának megfelelő összegű támogatás nyújtható (Flt. 19/B. § (3) bekezdése alapján).

A bérköltség támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (Munkahelyvédelmi Akcióterv kapcsán által biztosított adókedvezmény stb.), de természetesen a nyújtható támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni.

A projektben kétféle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás (projektkonstrukciós szempontból megszabottan, hogy az egyes konstrukciók milyen célcsoporti és nyilvántartottsági feltételekkel):

legfeljebb 90 nap 100%

 • Nyilvántartott álláskeresők esetében munkatapasztalat-szerzés céljából legfeljebb 90 napra nyújtható bérköltség támogatás — a foglalkoztatási jogviszony természetesen hosszabb időre is szólhat, mint 90 nap — a foglalkoztatott résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-ának megfelelő összegű támogatásával. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, amely havonta legfeljebb a mindenkor hatályos pályázati felhívás, költségkorlátok és minta költségvetésben meghatározottak szerinti összeg és annak szociális  hozzájárulási adója mértékéig

A bérköltség támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (például Rehabilitációs kártya, a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény), természetesen a projekt keretében nyújtható támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. A halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

 2) legfeljebb 8+4 havi 100%

 • E bérköltség támogatás konstrukció csak de minimis bérköltség támogatásként nyújtható a résztvevő foglalkoztatásához (olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes legfeljebb 8+4=12 hónapra állapít meg kötelezettségeket). A program más foglalkoztatási támogatási konstrukcióival nem kombináltan nyújtható (tehát azokkal nem sorolható).
 • A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni )
 • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, amely havonta legfeljebb a mindenkor hatályos pályázati felhívás, költségkorlátok és minta költségvetésben meghatározottak szerinti összege és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig
 • A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (természetesen a projekt keretében nyújtható támogatás a munkáltató által megfizetett összeg 100%-a lehet, azaz nem számítandó bele, például Rehabilitációs kártya, illetve a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény).
 • A továbbfoglalkoztatási kötelezettség végső dátuma nem nyúlhat túl a munkaerőpiaci program szakmai megvalósításának záró dátumán.
 • E bérköltség támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

Forrás: nfsz.munka.hu

Kategóriák
Álláskeresőknek

Aktuális információk álláskeresőknek

Mit kell tennie, ha álláskeresőként szeretné magát regisztrálni?

Keresse fel a lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályát.

Milyen támogatást, segítséget kaphat álláskeresőként?

Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása

A résztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére a foglalkoztatás teljes időtartama alatt (támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást előíró támogatott foglalkoztatáshoz kapcsolás esetén: csak a támogatás folyósítási időtartama alatt) egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyi és helyközi utazási költségnek a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján őt terhelő része, azokban az esetekben, ha a résztvevő a lakóhelye/tartózkodási helye és a foglalkoztatás helyszíne között tömegközlekedési eszközt vesz igénybe. Az utazási költségek támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a.

Mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás)

Támogatás adható a munkaerőpiaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához, amennyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek.

E támogatás esetében szükséges, hogy a résztvevő bírjon a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendeletben előírt feltételekkel, tehát azoktól eltérni e programelem esetén nem lehet.

Önfoglalkoztatóvá (vállalkozóvá) válás támogatása

E támogatás tekintetében az Flt. és a kapcsolódó végrehajtási rendelet – az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokra vonatkozó – rendelkezéseit a következő eltéréssel szükséges alkalmazni:

 • a projekt keretében csak legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás adható. Vállalkozóvá válás támogatása keretében tőkejuttatás semmilyen formában nem nyújtható a munkaerőpiaci

Képzések támogatása:

A képzés támogatásának célja az elhelyezkedés esélyeinek növelése. Kizárólag olyan képzés finanszírozható, amely a paktum szerinti keresleten alapul és szerepel az illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei Kormányhivatal képzési jegyzékében.

Képzési támogatásként nyújtható:

 • keresetpótló juttatás (a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg: 918,- Ft/hó – 81.530-,- Ft/hó)
 • a képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható:
  • képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó:
   • helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése
   • étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra)
   • szállásköltség térítése
   • gyermekfelügyelet költségtérítése
   • hozzátartozó gondozásának költségtérítése

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára, továbbá e vizsga napjára kell biztosítani.

Munkaerőpiaci szolgáltatások:

Az ügyfelek részére nyújtható munkaerőpiaci szolgáltatások, az egyének munkaerőpiaci helyzetének javítását segítik, az ügyfél igényeihez igazodó, személyre szabott szolgáltatások formájában.

Az aktuálisan igénybe vehető szolgáltatások köréről, a lakóhely szerinti illetékes, állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi kerületi és járási hivatal foglalkoztatási osztályánál érdeklődhetnek.

 • Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása

A szolgáltatás tájékoztatást ad a térség munkaerőpiaci helyzetéről, a munkaerő kereslet és kínálat helyi jellemzőiről, információt nyújt az elérhető képzésekről is. Fontos részét képezi a szolgáltatás az alkalmi munkavállalással kapcsolatos információk átadásának, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségeknek az ismertetése is.

 •  Munkatanácsadás

A munkatanácsadás segítséget nyújt a pályaválasztásban, pályamódosításban, az egyéni munkaerő- piaci lehetőségek tisztázásában, az elhelyezkedési esélyek növelésében, illetve a munkavállalással kapcsolatos egyéb ismeretszerzésben.

 •  Pályatanácsadás

A pályatanácsadás célja az igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályaterv kialakítása.

 •  Álláskeresési tanácsadás – Álláskereső Klub

Az álláskeresési tanácsadást azoknak célszerű igénybe vennie, akik munkát akarnak vállalni, valamint álláscéljuk tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal. Létezik álláskeresési technikákat ismertető foglalkozás, illetve 3 hetes Álláskereső Klub is.

 •  Rehabilitációs tanácsadás

Az egyéni rehabilitációs tanácsadás a megváltozott munkaképességű ügyfelek számára nyújt segítséget a számukra megfelelő munkakör, munkahely, valamint képzés meghatározásában és megtalálásában. Ezt a tevékenységet segíti a Rehabilitációs Információs Centrum (RIC) is.

 •  Pszichológiai tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás segít feltárni és megoldani az elhelyezkedni nem tudók számára az – életvezetésükből, személyiségi problémáikból eredő – elhelyezkedésüket akadályozó tényezőket.

 •  Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez.

 •  Mentori szolgáltatás (munkahelyi mentori szolgáltatás is)

A szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahelymegtartásuk elősegítése. A szolgáltatás célja, hogy az ügyfél képessé váljon arra, hogy az egyéni tervében meghatározott lépéseket megtegye, hozzájusson a munkaerőpiaci reintegrációjához leginkább szükséges, megfelelő képzéshez, szolgáltatáshoz és támogatáshoz és ezek realizálásában együttműködő és motivált legyen. Munkaerőpiaci, szociális és mentális helyzetének megoldása és az elhelyezkedés akadályainak elhárulása érdekében megtalálja a megfelelő szolgáltatásokat, információkat. Felvegye és tartsa a kapcsolatot az állami vagy más szervekkel. Aktívvá váljon az álláskeresésben, képessé váljon az önálló munkába állásra, megtalálja a számára megfelelő munkahelyet. A megfelelő munkahely megtalálása, illetve megtartása érdekében kialakítsa és fenntartsa a támogató kapcsolatrendszerét. Munkahelyén beilleszkedjen, képes legyen a munkaadó elvárásainak megfelelni.

Forrás: nfsz.munka.hu