Aktuális információk foglalkoztatóknak

Mit kell tennie, ha munkavállalót keres, álláshirdetést szeretne feladni?

Keresse fel a Megyei Kormányhivatalt, a székhelye szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályát, vagy a megyei, a megyei jogú városi, illetve a helyi paktum paktumirodájának munkatársait!

„A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról” szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 16. és 17. §-sai értelmében a munkaadóknak a munkaerőigényt a székhely (telephely) szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztálya részére kell megküldeniük, azzal, hogy a támogatáshoz kapcsolódó munkaerőigényt annál az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalnál (korábban kirendeltség) kell bejelenteni, amelynek területén a munkaerő foglalkoztatása történik.

Ettől eltérően a munkaerőigényt:

 • ha a munka természetéből adódóan a munkavégzés több járási hivatal területére terjedhet ki, a munkavégzés megkezdése szerinti járási hivatalnál,
 • ha a munkaerő foglalkoztatása a foglalkoztató több – különböző járási hivatal területén lévő – telephelyén történik, a foglalkoztató székhelye szerinti járási hivatalnál kell

Amennyiben a munkaerőigény bejelentéshez harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására irányuló kérelem kapcsolódik, úgy a munkaerőigény a munkavállalási engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az előbbiekben felsorolt helyszínek bármelyikén benyújtható.

További lehetőségként a munkaadók a munkaerőigényeiket online felületen is bejelenthetik a Virtuális Munkaerőpiac Portálon (VMP) keresztül, a http://vmp.munka.hu oldalon.

Az ehhez szükséges IR azonosítót az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya tudja a rendelkezésére bocsátani.

Milyen támogatást, segítséget kaphat munkáltatóként?

Bértámogatások álláskeresők alkalmazása esetén:

 1. Bértámogatás

A munkaadó meghatározott hátrányos, illetve súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső, megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében, teljes, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatásához munkabér és szociális hozzájárulási adó támogatásban részesülhet.

 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás adható hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb 8+4 hónap, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók esetében legfeljebb 12+12 hónap időtartamban, munkaviszony keretében, teljes vagy a legalább 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz. Másrészt, ha a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás/szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezni a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapos átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva.

 A projektben egyféle konstrukcióban nyújtható foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás:

legfeljebb 8+4 (12+12) havi 70%

 • A munkaerőpiaci programban a célcsoport foglalkoztatásának – priorizáltan: vállalkozásnál történő – támogatásához az alábbi bértámogatás tervezhető és állapítható meg (természetesen olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes legfeljebb 8+4=12 (12+12=24) hónapra állapít meg kötelezettségeket),
 • A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 (12+12=24) hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni )
 • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a, amely havonta legfeljebb a mindenkor hatályos pályázati felhívás, költségkorlátok és minta költségvetésben meghatározottak szerinti összege és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig
 • A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (természetesen a projekt keretében nyújtható bértámogatás a munkáltató által megfizetett összeg 70%-a lehet,    azaz    nem    számítandó    bele,    például    Rehabilitációs    kártya,   illetve a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény).

A továbbfoglalkoztatási kötelezettség végső dátuma nem nyúlhat túl a munkaerőpiaci program szakmai megvalósításának záró dátumán.

 1. Bérköltség-támogatás 

1) Munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás

A munkaadó részére a munkaviszonyban, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-ának megfelelő összegű támogatás nyújtható (Flt. 19/B. § (3) bekezdése alapján).

A bérköltség támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (Munkahelyvédelmi Akcióterv kapcsán által biztosított adókedvezmény stb.), de természetesen a nyújtható támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni.

A projektben kétféle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás (projektkonstrukciós szempontból megszabottan, hogy az egyes konstrukciók milyen célcsoporti és nyilvántartottsági feltételekkel):

legfeljebb 90 nap 100%

 • Nyilvántartott álláskeresők esetében munkatapasztalat-szerzés céljából legfeljebb 90 napra nyújtható bérköltség támogatás — a foglalkoztatási jogviszony természetesen hosszabb időre is szólhat, mint 90 nap — a foglalkoztatott résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-ának megfelelő összegű támogatásával. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, amely havonta legfeljebb a mindenkor hatályos pályázati felhívás, költségkorlátok és minta költségvetésben meghatározottak szerinti összeg és annak szociális  hozzájárulási adója mértékéig

A bérköltség támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (például Rehabilitációs kártya, a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény), természetesen a projekt keretében nyújtható támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. A halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

 2) legfeljebb 8+4 havi 100%

 • E bérköltség támogatás konstrukció csak de minimis bérköltség támogatásként nyújtható a résztvevő foglalkoztatásához (olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes legfeljebb 8+4=12 hónapra állapít meg kötelezettségeket). A program más foglalkoztatási támogatási konstrukcióival nem kombináltan nyújtható (tehát azokkal nem sorolható).
 • A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni )
 • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, amely havonta legfeljebb a mindenkor hatályos pályázati felhívás, költségkorlátok és minta költségvetésben meghatározottak szerinti összege és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig
 • A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (természetesen a projekt keretében nyújtható támogatás a munkáltató által megfizetett összeg 100%-a lehet, azaz nem számítandó bele, például Rehabilitációs kártya, illetve a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény).
 • A továbbfoglalkoztatási kötelezettség végső dátuma nem nyúlhat túl a munkaerőpiaci program szakmai megvalósításának záró dátumán.
 • E bérköltség támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

Forrás: nfsz.munka.hu

Scroll to Top