A projekt bemutatása és forrása
Magyarország Kormánya célul tűzte ki a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatását. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja a megyei és helyi szinten kialakult foglalkoztatási együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.
A „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projekt átfogó célja a megyei foglalkoztatási együttműködések – paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű
akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása Jász-Nagykun-Szolnok vármegye teljes területén.
A projekt konzorciumi formában valósul meg, melynek vezetője a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat, tagjai a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati Hivatal. A térségi foglalkoztatáspolitika megerősítése érdekében 2017. február 7-én 33 gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési
profillal és hatáskörrel rendelkező szervezet (köztük önkormányzatok, szakmai- és civil szervezetek, kamarák és oktatási intézmények) alakította meg a Paktumszervezetet, mely egy együttműködési megállapodás aláírásával kötelezte el magát a megye foglalkoztatási helyzetének javítása és gazdaságának fejlesztése mellett.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Foglalkoztatási Paktum a gazdaság élénkítését, a megye térségeinek fejlettségbeli széttagoltságának csökkentését, a szakképzés hatékonyságának növelését és a lakosság képzettségi szintjének emelését tűzte ki célul.
A hosszú távú jövőkép a teljes foglalkoztatottság felé való elmozdulást prognosztizálja, miközben a megye valamennyi munkaképes korú polgára értékteremtő munkát, vagy társadalmilag hasznos tevékenységet végez. A stratégiai célok között a foglalkoztathatóság növelése, a foglalkoztatás bővítés – vállalkozás fejlesztés és a foglalkoztatási partnerség építése szerepel. A prioritások felölelik egyebek közt a szakképzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztését, a befektetés ösztönzést, az önfoglalkoztatóvá válás segítését.

Scroll to Top